Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa:

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta: diplomirani organizator (VS), diplomirana organizatorka (VS)

Trajanje: študij traja 3 leta oz. 6 semestrov

Cilj programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega organizatorja poslovnih in delovnih sistemov, ki:

 • razume poslovanje in inženiring v poslovnih in delovnih sistemih,
 • uspešno izvaja in se prilagaja delu v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji, pri tem uporablja inženirske principe sodobnih okolij,
 • uporablja in razvija metode in tehnike za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces.
 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant visokošolskega strokovnega programa Inženiring poslovnih sistemov je usposobljen za:

  • operativno postavljanje, obvladovanje in vzdrževanje temeljnega - transformacijskega procesa v okolju, kjer deluje (za poslovne in produkcijske sisteme je to gradnja oz. inženiring procesov),
  • organiziranje in inženiring procesov za razvoj proizvodov (izdelkov in/ali storitev),
  • organiziranje in inženiring procesov planiranja in vodenja proizvodnje izdelkov in/ali storitev,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov, namenjenih za proizvodnjo izdelkov in/ali storitev,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov projektnega vodenja,
  • organiziranje, inženiring in usklajevanje procesov kontrole kakovosti,
  • optimiranje normativov za delo, materiale, delovna sredstva, roke, tolerance itd. v inženirskih sistemih,
  • vzdrževanje organizacije integralnih in parcialnih poslovnih in delovnih sistemov,
  • predvidevanje in razporejanje opreme in sredstev za delo,
  • organiziranje transporta,
  • opredeljevanje enotnih standardov za inženiring in proizvodnjo izdelkov ter storitev,
  • nadzor učinkovitosti inženiringa poslovnih in produkcijskih sistemov,
  • ugotavljanje delovnih prispevkov skupin, timov oz. enot,
  • motiviranje zaposlenih za uspehe pri delu,
  • inovacije,
  • obvladovanje osnov inženirskih sistemov in varstvo okolja,
  • smotrno uporabo informacijske tehnologije za podporo temeljnemu - transformacijskemu procesu itd.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti uporabe in razvoja metod in tehnik za uspešen in učinkovit inženiring v poslovnih in produkcijskih sistemih.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Matematika A. Žnidaršič 7 105
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 60
  Osnove ekonomije B. Aver 6 75
  Gospodarsko pravo A. Igličar 6 75
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, B. Šmitek 6 90
  Osnove organizacije in managementa J. Kovač 8 75
  Kadrovski management M. Bernik 7 75
  Management tehnoloških sistemov M. Senegačnik 8 75
  Statistika A. Brezavšček 7 90

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Metode in tehnike projektnega dela T. Kern 8 75
  Metode in tehnike planiranja M. Roblek 8 75
  Razvoj proizvodov in proizvodnih procesov B. Urh 7 75
  Operacijske raziskave in stohastični procesi A. Brezavšček, D. Kofjač 7 75
  Ergonomija Z. Balantič 6 75
  Inženiring kakovosti D. Maletič 6 75
  Poslovodno računovodstvo N. Maher 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Računalniški sistemi in komunikacije  D.Kofjač, G. Lenart 6 75
  Poslovni informacijski sistemi G. Lenart 6 75
  Mikrologistični procesi M. Urh 6 75
  Sodelovanje v oskrbovalni verigi M. Roblek 6 75
  Marketing G. Vukovič 6 75

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Organizacija proizvodnih procesov B. Urh 6 75
  Inženiring zanesljivosti in razpoložljivosti A. Brezavšček 6 75
  Management vzdrževanja D. Maletič 6 75
  Okoljevarstveni inženiring M. Senegačnik 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Strokovna praksa G. Vukovič 20 10
  Diplomsko delo M. Bernik, A. Žnidaršič 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmetnik Izvajalec ECTS Ure
  Podjetništvo in poslovni načrt M. Marič 6 75
  E-poslovanje G. Lenart 6 75
  Multimedijski sistemi B. Šmitek 6 75