Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta

 • magister poslovnih sistemov, magistrica poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2016/17 dalje);

 • magister organizator, magistrica organizatorka

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2015/16)

Trajanje: Študij traja dve leti oz. štiri semestre

Cilj programa: Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti in usposobiti študenta za:

 • razumevanje poslovnega okolja z vidika izbranega področja študija,
 • samostojno raziskovalno in strokovno delo,
 • poglobljeno raziskovanje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih procesov in sistemov, ter vrednotenje njihove širše in ožje uporabnosti,
 • kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija.
 • Opis
 • Predmetnik - 2. let. 16/17
 • Predmetnik - 1. let.16/17
 • Predmetno specifične kompetence

  Študenti si pridobijo naslednje kompetence:

  • so reševalci inženirskih problemov v okviru poslovnih in produkcijskih sistemov in so kritični misleci,
  • uporabljajo sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • so sposobni aplicirati klasične, kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumejo, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobijo si trdna etična načela, veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu,
  • imajo kompetence za vodenje poslovnih in produkcijskih procesov in projektov
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju A. Žnidaršič 7 75
  Teorija sistemov A. Škraba 8 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60
  Management poslovnih procesov T. Kern 8 60
  Strategije managementa kakovosti D. Maletič 7 60
  Poslovni in proizvodni informacijski sistemi M. Roblek 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno obveščanje D. Kofjač 7 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Design delovnega okolja Z. Balantič 8 60
  Management investicij M. Maletič 8 60
  Multiprojektni management T. Kern 8 60
  Integrativna fiziologija in rehabilitacija Z. Balantič 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno pravo B. Vavtar 6 60
  Odkrivanje znanja v podatkih M. Kljajić Borštnar 6 60
  Podjetništvo in management malih podjetij B. Antončič 7 60
  Ekološki management M. Maletič 7 60

   

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju A. Žnidaršič 7 75
  Management oskrbovalne verige M. Roblek 8 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60
  Management poslovnih procesov T. Kern 8 60
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Poslovni in proizvodni informacijski sistemi M. Roblek 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno obveščanje D. Kofjač 7 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Design delovnega okolja Z. Balantič 8 60
  Management investicij M. Maletič 8 60
  Multiprojektni management T. Kern 8 60
  Integrativna fiziologija in rehabilitacija Z. Balantič 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno pravo B. Vavtar 6 60
  Trajnostni razvoj in informacijski sistemi A. Baggia 6 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60
  Ekološki management M. Senegačnik 7 60