Obrazci, pravilniki in navodila

Obrazci


Interni pravilniki in navodila - postopki diplomiranja in magistriranja

Krovni pravilniki so objavljeni na spletni strani UM: Krovni pravilniki


Pravilniki in navodila - postopek doktoriranja


Pravilniki in navodila UM

Krovni pravilniki in navodila v zvezi s študijem so objavljeni na spletni strani Univerze v Mariboru:


Navodila