Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta: diplomirani organizator (UN), diplomirana organizatorka (UN)

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov

Cilj programa: Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik univerzitetnega diplomiranega inženirja poslovnih in produkcijskih sistemov, ki:

 • razume poslovanje in inženiring v poslovnih okoljih v najširšem smislu,
 • uspešno izvaja naloge ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest, pri tem uporablja inženirske principe sodobnih okolij,
 • kritično razmišlja in analitično rešuje poslovne in inženirske probleme gradnje sodobnih produkcijskih sistemov,
 • uporablja in razvija sisteme za uspešno in učinkovito planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje poslovnih in produkcijskih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces.
 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomant na univerzitetnem programu Inženiring poslovnih sistemov je organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge inženiringa, t.j. pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev ter njihovih avtonomnih enot. Usposobljen je za:

  • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in računalniško podprtih informacijskih rešitev,
  • proučevanje organizacijskih in inženirskih ter informacijskih procesov in sistemov,
  • proučevanje in inženiring produkcijskih procesov in sistemov, tako tehnološke opremljenosti, kot posameznih postopkov,
  • uporabo sodobnih metod dela pri organizacijskem oblikovanju dela,
  • oblikovanje ciljev in strategij za razvoj inženirskih poslovnih sistemov,
  • predvidevanje, planiranje in inženiring poslovnega sistema in vseh njegovih področij poslovanja,
  • obvladovanje inženirskega načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja organizacije in informatike poslovnega sistema,
  • obvladovanje razvoja podjetja, razvoja poslovnih področij, organizacijskega in informacijskega sistema, razvoja poslovnih procesov in razvoja proizvodov (izdelkov, storitev),
  • obvladovanje sistemov zanesljivosti in kakovosti,
  • inženiring poslovnih in produkcijskih procesov glede na varstvo pri delu,
  • povezovanje osebnega dela glede na skladnost, ekonomičnost in učinkovitost dela v povezavi s študijem dela,
  • optimiranje - racionaliziranje potrošnje materialov glede na standarde,
  • izkoriščanje delovnih sredstev,
  • optimizacijo transporta,
  • optimizacijo izkoriščanja delovnega časa,
  • kakovost dela glede na tehnološko skladnost,
  • obvladovanje inženirskih osnov tehnoloških sistemov in varstvo okolja,
  • uporabo računalniško podprtih poslovnih informacijskih sistemov,
  • upravljanje in vodenje velikih, srednje velikih in malih poslovnih in produkcijskih sistemov itd.
  Profil diplomanta

  Sposobnosti inženiringa in vodenja najzahtevnejših integralnih, poslovnih, organizacijskih in informacijskih sistemov.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Matematika A. Žnidaršič 7 120
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 60
  Osnove prava A. Igličar 6 75
  Organizacijske teorije in osnove managementa J. Kovač 6 60
  Organizacijsko vedenje G. Miglič 6 75
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 75
  Management kadrovskih virov M. Bernik 7 75
  Računalništvo in informatika R. Leskovar 8 75
  Tehnološki sistemi M. Senegačnik 8 90

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Predvidevanje, planiranje in operativno vodenje poslovanja M. Roblek 7 75
  Človek v delovnem procesu Z. Balantič 8 75
  Razvoj proizvodov in proizvodnih procesov B. Urh 7 75
  Ekonomika in računovodstvo   8 105
  Management varstva okolja M. Senegačnik 6 75
  Operacijske raziskave in stohastični procesi D. Kofjač, A. Brezavšček 6 90
  Statistika A. Brezavšček 6 90
  Management kakovosti M. Maletič 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 90

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Avtomatizacija pisarniškega poslovanja B. Šmitek 6 90
  Marketing G. Vukovič 6 90
  Delovno pravo B. Vavtar 6 90

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 75
  Podjetništvo V. Kampuš Trop 6 75
  Metode študija dela Z. Balantič 6 75
  Management projektov T. Kern 8 75
  Oblikovanje in vodenje oskrbovalnih verig M. Roblek 6 75
  Vzdrževanje D. Maletič 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Žnidaršič 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Inovacijski management M. Maletič 6 75
  Zanesljivost in razpoložljivost A. Brezavšček 6 75
  Informacijski sistem kadrovske dejavnosti

  M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar

  6 75
  e-Poslovanje A. Pucihar 6 75
  Management izvajanja procesov T. Kern 6 75