Ponudba praks

Eden izmed ciljev kariernega centra je tudi navezati stik s številnimi slovenskimi podjetji in zavodi ter pomagati pridobiti prakse oz. praktično usposabljanje za študente UM FOV.

Kako se prijavim?

Zainteresirani študenti pošljite el. sporočilo na el. naslov: kariernicenter@fov.uni-mb.si v katerega priložite kratek življenjepis in vaš željeni datum opravljanja prakse. Mi vas bomo v čimkrajšem možnem času seznanili z vsemi podrobnostmi.

Ponudba praks na UM FOV:

DELODAJALEC

ŠTEVILO

MEST

PROFIL

ŠTUDENTA

KDAJ

PROSTO

PRIJAVA

NAVODILA

Biotehniški center Naklo

3

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Biotehniški center Naklo

1

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Biotehniški center Naklo

1

študent/ka
OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Elan d.o.o.

1

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Elan d.o.o.

1

študent/ka
OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Elan d.o.o.

1

študent/ka
OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Fraport Slovenija d.o.o.

4

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Gimnazija Kranj

2

študent/ka
OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Gimnazija Kranj

2

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Optiweb d.o.o.

2

študent/ka

OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Optiweb d.o.o.

4

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Iskra Mehanizmi d.o.o.

1

študent/ka
OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Javni zavod Cene Štupar - izobraževalni zavod

2

študent/ka

OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Javni zavod Cene Štupar - izobraževalni zavod

2

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Javni zavod Cene Štupar - izobraževalni zavod

2

študent/ka

OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

MDS IT d.d.

1

študent/ka

 OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

MDS IT d.d.

2

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

MDS IT d.d.

1

študent/ka

OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o.

1

študent/ka

OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o.

1

študent/ka

OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o.

1

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

TPV d.o.o.

1

študent/ka

OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

TPV d.o.o.

3

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod RS za transfuzijsko medicino

2

študent/ka

OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod RS za transfuzijsko medicino

2

študent/ka

OM PDS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod TRI, zavod za trajnostne skupnostne prakse

1

študent/ka

OM KIS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Zavod TRI, zavod za trajnostne skupnostne prakse

1

študent/ka

OM IS

štud. leto 2017/18

da

Karierni center UM FOV

strokovna praksa

Posodobljeno

17.11.2017