Management v zdravstvu in socialnem varstvu

V sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede vam ponujamo sodoben in atraktiven podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu, pri katerem so sodelovali mnogi priznani strokovnjaki iz prakse in omogoča nadgradnjo strokovnega znanja z managerskimi

Naziv programa: Bolonjski magistrski štud. program: Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Naziv diplomanta: magister zdravstveno – socialnega managementa, magistrica zdravstveno – socialnega managementa

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre

 

Cilj programa:

Temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. Ker organizacija deluje kot odprti sistem in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno povezani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni kar jasno nakazuje dejstvo - potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih vodenja in upravljanja.

Diplomanti bodo pridobili sposobnost obvladanja uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter kritične in samokritične presoje v delovnem okolju, prav tako bodo sposobni pripraviti analize delovnega procesa, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledice le tega prenosa pridobljenega znanja za uporabo v praksi. Diplomati bodo sposobni delovati v timu ter bodo obenem pridobili kompetence avtonomnosti pri izvajanju svojega strokovnega dela, prav tako pa si bodo skozi študijski program pridobili znanja, ki bodo optimalno vplivala na njihov razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v delovnem okolju z uporabo etične refleksije in zavedanja zavezanosti profesionalni etiki.

Študenti si pridobijo naslednje splošne kompetence:

 • kongnitivne kompetence, ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju,
 • osebnostne, ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti,
 • operativne, ki so podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti,
 • odnosne, ki razvijajo vzajemnost in kooperativnost,
 • managerske, ki dejejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in
 • organizacijske, ki daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.

Predmetno specifične kompetence

Študenti podiplomskega programa bodo pridobili potrebna znanja za:

 • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela.
 • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev.
 • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov.
 • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva.
 • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj.
 • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih.
 • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti.
 • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.