Opravljanje izpitov

Študij in izpitni red

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru je objavljen na

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

Posebej vas opozarjamo na določilo 39. člena končnih določb

(1) Spremembe 2. in 3. odstavka 11. člena in 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

(2) Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, določila dopolnitev pravilnika za to prijavo ne veljajo, razen če so za študenta ugodnejša.

Navedena določila obravnavajo naj večje možno število opravljanj posameznega izpita (6) in komisijsko opravljanje izpitov (obvezno od 4. dalje), ki zadevajo omenjeno generacijo študentov od 12/13 in ponovno vpisane. Ostalim študentom se v tem delu pravila niso spremenila.

- ODJAVA: Posebej vas opozarjamo na določbo 23.člena o postopku odjave izpita, katero ureja REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE in NE PROFESOR ali ASISTENT. V primeru, da se elektronsko ne odjavite 2 dni pred razpisanim rokom in imate opravičljive razloge morate v REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostaviti ustrezna pisna dokazila. V nasprotnem primeru boste imeli prepoved in se na naslednji rok ne boste mogli prijaviti!

- PRIJAVA: Rok e-prijave je najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom! Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Izvajalec (profesor ali asistent) sme opravljanje izpita dovoliti le kandidatom uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, določene z učnim načrtom posamezne učne enote. Prosimo, da to dejstva upoštevate!

 

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.


Klasična prijava na izpite

Rok prijave je 7 dni pred izpitnim rokom!

Študentje dodiplomskega in magistrskega študija 2. stopnje se na izpit prijavite obvezno preko Prijave na izpit AIPS.

S klasično prijavnico (50.0KB) se prijavite le v primeru:

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

Referat za študentske zadeve vnese prijavnice v izpitno evidenco 5-6 dni pred izpitnim rokom. Preverite vnos klasične prijavnice v vašem AIPS programu.


Elektronska prijava na izpite - AIPS

Prijava preko AIPSa je možna med 3.00 in 24.00 uro 365 dni na leto. Zaradi redne izdelave varnostnih kopij podatkov, elektronskaa prijava med 24.00 in 3.00 uro zjutraj ni mogoča. Informacije o izpitnih ocenah so dosegljive z uporabo AIPS, zato referat ne bo več posredoval telefonskih informacij o izpitih. Vsa morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z AIPS sporočite na elektronski naslov  aips@uni-mb.si. AIPS je izdelal RCUM, zato ne kličite na računalniški center FOV.

Za uporabo AIPS potrebujete:

  • osebni računalnik v omrežju ali
  • osebni računalnik z modemom, ki ima možnost povezave v globalno računalniško omrežje,

ter vaše uporabniško ime v obliki ime.priimek@student.um.si in geslo.

 

Pri uporabi programa upoštevajte izpisana navodila. (podrobnejše informacije)


Priznanje izpitov

Priznanje izpitov lahko uveljavljate po vpisu in prošnje oddajate čez celo študijsko leto.

 

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.