Visokošolski strokovni študij

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 kred. točk po ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

  • Na dodiplomskem študiju se bo študijski program izvajal kot redni in izredni. Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo.
  • Izredni študij se bo izvajal v deležu do 1/3 programa rednega študija. Predavanja na izrednem študiju potekajo zaporedno, s sprotnim opravljanjem izpitov. Izvajajo se v popoldanskem času, praviloma od ponedeljka do petka s pričetkom ob 17.00 uri.

Vpisni pogoji:

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje:


V januarju 2017 je FOV uspešno akreditirala tudi nov študijski program visokošolskega strokovnega študija Management v športu

Način in oblike izvajanja VS študija Management v športu:  

študijski program se bo izvajal kot izredni

Predmeti se bodo izvajali od 50 % do 100% na daljavo (metode in organizacijske oblike študija bodo fleksibilne, kar pomeni, da bo študentom športnikom dana možnost študija vzporedno s športno kariero. Iz tega razloga bo velik delež e-študija. Pri tistih predmetih, pri katerih je to nujno (npr.: športna medicina, računovodstvo, idr.) bodo učne vsebine posredovane s frontalno obliko ob možnosti aktivne participacije udeležencev v študijskem procesu.).