Univerzitetni študij

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 kred. točk po ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

  • Na dodiplomskem študiju se bo študijski program izvajal kot redni in izredni. Predmeti se bodo izvajali do 55 % na daljavo.
  • Izredni študij se bo izvajal v deležu do 1/3 programa rednega študija. Predavanja na izrednem študiju potekajo zaporedno, s sprotnim opravljanjem izpitov. Izvajajo se v popoldanskem času, praviloma od ponedeljka do petka s pričetkom ob 17.00 uri.

Vpisni pogoji:

Dodiplomski univerzitetni študijski programi 1. stopnje: