Dodatne obveznosti za bolonjske študijske programe 2. stopnje

Kandidat, ki je izgubil status študenta, obdrži pravico opravljanja manjkajočih predpisanih študijskih obveznosti in izpitov po istem študijskem programu, če se v tem času program ni spremenil. S študijskim letom 16/17 je predvidena prenova na magistrskih študijskih programov Organizacija in management  poslovnih in delovnih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management  informacijskih sistemov. 

Prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi se bodo obravnavale v skladu s sklepi Komisije za študijske zadeve, z dne 20.4.2016:

Oseba  brez statusa, ki prekine študij po 1. letniku dobi dodatne obveznosti, ki jih zahteva prenovljeni študijski program 2. stopnje OMKIS, OMIS,OMPDS, uč. načrt 2016 (s pričetkom izvajanja 1. letnika po  prenovi, s 1.10.2016).

Obrazec->prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi, stroški izvedba predmeta z izpitom in ostali stroški... več informacij

K prošnji je potrebno priložiti potrdilo o vplačanem prispevku za sklep 

Predlagamo, da uredite vpis osebe brez statusa v začetku študijskega leta, da boste lahko opravili vse potrebne obveznosti pri posameznem predmetu (urnik)

ARHIV

Obveščamo vas, da smo s študijskim letom 11/12 v 1. letniku 1. in 2. stopnje pričeli izvajati prenovljene študijske programe. Skladno s tem vas seznanjamo s:

Sklepi Komisije za študijske zadeve 15. 6. 2011

Študenti (osebe brez statusa) bolonjskega študijskega programa, ki nadaljujejo študij po prekinitvi, se bodo vključili v študijski program – učni načrt 11/12.

Sklep 8 - Študenti (osebe brez statusa), vpisani po bolonjskem študijskem programu pred prenovo študijskega programa 11/12, ki po zaključenih predavanjih dveh letnikov 2. stopnje niso še opravili vseh študijskih obveznostih za dokončanje študija, lahko zaključijo študij brez diferencialnih izpitov do 30. 9. 2013.

Sklep komisije za študijske zadeve 2. 4. 2013

Skladno z 122. ter 123. določilom Univerze v Mariboru, je Komisija za študijske zadeve Fakultete za organizacijske vede, na svoji 16. redni seji, dne 2.4.2013 (in v povezavi s sejo KŠZ, sklep 8, dne 15.6.11) sprejela sklep:

Komisija za študijske zadeve je odločila, da se študentu (osebi brez statusa) vpisanem pred prenovo študijskih programov uč.n 11/12, ki po zaključenih predavanjih dveh letnikov (in po prenehanju statusa) na 2. stopnji niso opravili vseh študijskih obveznosti po vpisanem programu do 30.9.2013 dodeli dodatni izpit za dokončanje študija v obsegu 7 ECTS:

  • POSLOVNO OBVEŠČANJE, dr. Davorin Kofjač

Glede izvedbe dodatnega izpita kontaktirate nosilce učnih enot. Urnik  je objavljen na tej povezavi.