Nebolonjski doktorski študij - zaključek študija

Nebolonjski študij - zaključek študija

Študenti nebolonjskih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov so morali po veljavni določbi Zakona o visokem šolstvu (ZVIS - UPB3, Ur.l.RS št.119/06;15/08;64/08))  končati študij (že opraviti zagovor) do 30. 9. 2016.