Učinkovita in vizualno privlačna predstavitev

Namen seminarja
Namen seminarja je udeležencem skozi praktične primere in tehnike prikazati najnovejše trende na področju oblikovanj prezentacij - od izbire barv, primernih fotografij, načinov prikaza ter primerne tipografije.

Vsebina predavanja

  • predstavitev trendov na področju oblikovanja prezentacij
  • pregled nekaterih najpogostejših napak pri pripravi prezentacij
  • uvod v program za izdelavo predstavitev Microsoft PowerPoint
  • izdelava prezentacij (vstavljanje vsebine, slik, video posnetkov, ...)
  • uporaba in nameščanje različnih fontov
  • iskanje in uporaba slik, najdenih na različnih spletnih straneh
  • psihologija barv, uporaba skladnih barv
  • predstavitev alternativ programu Microsoft PowerPoint
  • nasveti za učinkovito predstavitev

Oblike in metode dela
Predavanje poteka v predavalnici ali računalniški učilnici. Predavatelj predavanje vodi preko svojega računalnika, ki bo povezan s projektorjem, tako da bodo lahko vsi udeleženci predavanja sledili vsebini. V predavalnici bo poleg govorca prisoten še demonstrator (odvisno od velikosti skupine), ki udeležencem  pokaže  omenjene vsebine na praktičnih primerih.

Komu je seminar namenjen
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati tehnike izdelave predstavitev, ter tistim, ki želijo da bi njihove predstavitve drugačne od klasičnih.

Trajanje seminarja
Seminar traja en dan v skupnem obsegu 4 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavatelja
Izvajalca delavnice se vsakodnevno srečujeta z IT znanji, uporabo računalniške tehnologije, grafičnim oblikovanjem in pripravo različnih gradiv, tudi z izdelovanjem računalniških prezentacij.