Poslovna korespondenca ali kako napisati dobro e-sporočilo (Business orrespondence or how to write a good email)

Namen seminarja
Seminar je usmerjen v razvijanje pisnih zmožnosti kot nujne sestavine uspešnega komuniciranja v angleškem jeziku.

Vsebine seminarja

  • nasveti za pisanje, pogoste napake,
  • elementi in oblika e-sporočila v angleškem jeziku,
  • kako napisati profesionalno, vsebinsko ustrezno in jezikovno pravilno e-sporočilo,
  • katere so koristne fraze pri pisanju e-sporočil in katerih se je bolj izogibati,
  • kako napisati e-sporočilo, upoštevajoč naslovnika in namen sporočila (prošnja, povpraševanje, zahvala, opravičilo, vabilo idr.),
  • vaje v pisanju e-sporočil.

Oblike in metode dela
Delavnica je praktično usmerjena, zato nanjo udeleženci lahko prinesejo tudi svoje pisne „izdelke“. Odvisno od želja udeležencev bo potekala v angleškem ali slovenskem jeziku.

Komu je seminar namenjen
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati pisanje e-sporočil v angleškem jeziku. Zahtevano znanje na vsaj B1 ravni.

Trajanje seminarja
Seminar traja štiri dni v skupnem obsegu 20 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavatelja
Delavnico bo izvedla lektorica za angleški jezik na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede, ki ima več kot 25 let izkušenj pri poučevanju angleškega jezika.