Odnosi z javnostmi in krizno komuniciranje

Namen seminarja:

Namen seminarja je spoznati atribute javnosti, dejavnike, ki vplivajo na stopnjo aktivnosti javnosti, teoretične modele in strategije odnosov z javnostmi, primere uporab teoretičnih modelov in strategij v praksi, atribute krize, pojav žvižganje in žvižgačev, strategije kriznega komuniciranja, situacijske dejavnike v krizah in primere uporab strategij kriznega komuniciranja v praksi.

Vsebine seminarja:

  • Atributi javnosti
  • Stopnje aktivnosti javnosti
  • Teoretični modeli in strategije odnosov z javnostmi
  • Primeri uporab modelov in strategij odnosov z javnostmi v praksi
  • Pojav žvižganja in žvižgačev
  • Strategije kriznega komuniciranja
  • Primeri uporab strategij kriznega komuniciranja v praksi
  • Žvižganje in žvižgači ter anonimke
  • Odzivanje na žvižganje in anonimke

Oblike in metode dela:

Predavanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri in vajami.

Trajanje seminarja:   

Seminar se izvaja 4 pedagoške ure.

Reference predavatelja:

Seminar izvaja predavatelj, ki  je redni profesor na Univerzi v Mariboru. Ima 32 let delovnih izkušenj. Bil je tudi prorektor Univerze v Mariboru, v obdobju od 2008 do 2016 pa dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V sklopu študijskih programov na Fakulteti za organizacijske vede je nosilec in izvajalec predmetov: Poslovno komuniciranje, Odnosi z notranjimi javnostmi, Organizacija izobraževanja, Management izobraževalnih procesov, Interno komuniciranje in Kadrovski sistemi. Je avtor knjige Management poslovnega komuniciranja in avtor več člankov iz tega področja.