Napredna uporaba programa Excel

Namen seminarja
Namen seminarja je udeležence seznaniti z nekaterimi naprednimi funkcijami v okolju urejevalnika preglednic Excel. Za pripravo različnih poročil so zanimivi grafični prikazi in njihova interpretacija. V primeru pogoste uporabe iste funkcionalnosti v okolju elektronske preglednice, si pomagamo s pripravo makrojev, ki določena opravila bistveno skrajšajo. Vrtilne tabele omogočajo pregled nad podatki na različne načine in po različnih kriterijih. S pomočjo vrtilnih tabel običajno izvajamo enostavne analize in iščemo zakonitosti v podatkih, s pogojnimi stavki in uporabo VBA pa uporabnost elektronske preglednice še povečamo.

Vsebine seminarja

  • napredni grafični prikazi
  • uporaba makrojev in VBA
  • vrtilne tabele
  • pogojni stavek v Excelu

Oblike in metode dela
Seminar se izvede tudi v obliki delavnice, na kateri se udeleženci seznanijo z delom z elektronsko preglednico in vse funkcionalnosti spoznajo na konkretnih podatkih.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem, ki bi s pomočjo enostavne elektronske preglednice želeli izvedeti več o svojem poslovanju in si olajšati delo pri različnih opravilih.

Trajanje seminarja

Seminar traja en dan v skupnem obsegu 6 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavateljev
Seminar izvajata predavatelja, ki se že vrsto let ukvarjata s področjem Računalništva in informatike, v okviru katerega se študente seznanja z naprednejšo uporabo računalnika in poučuje o uporabi različnih računalniških orodij že vrsto let. Oba predavatelja elektronske preglednice uporabljata za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela, objav v znanstvenih in strokovnih revijah ter pripravi različnih gradiv v okviru pedagoškega dela ter znanstveno raziskovalnih ali aplikativnih projektov.