Izdelava spletne strani s pomočjo Wordpress-a

Namen seminarja
Namen tridnevnega seminarja je udeležence seznaniti z osnovami nekaterih spletnih jezikov ter z vzpostavitvijo, delovanjem in upravljanem WordPress spletne strani, s poglavitnimi prednostmi in funkcionalnostmi. Končni rezultat seminarja bo vsebinsko in vizualno urejena spletna stran, udeleženci pa bodo prejeli dovolj tehničnih znanj za kasnejše nemoteno upravljanje le-te.

Vsebine seminarja

  • osnove delovanja spletne strani
  • kratek pregled spletnih tehnologij
  • kratek pregled WordPress okolja
  • postavitev WordPress spletne strani
  • prvi koraki po postavitvi WordPress spletne strani
  • nadzor nad vsebino spletne strani
  • izgled WordPress spletne strani
  • pregled WordPress vtičnikov
  • prilagoditev WordPress teme
  • napredne WordPress funkcionalosti

Oblike in metode dela
Seminar poteka v računalniški učilnici, kjer bodo udeleženci imeli na voljo lasten računalnik za nemoteno spremljanje poteka seminarja. Vodja seminarja seminar vodi preko svojega računalnika, ki je povezan s projektorjem, tako da bodo lahko vsi udeleženci seminarja sledili vsebini. V učilnici bo poleg vodje seminarja prisoten še demonstrator (odvisno od velikosti skupine), ki udeležencem pomaga pri sledenju seminarja in manjših vprašanjih.

Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem, ki želijo vzpostaviti spletno stran in je še nimajo ter tistim, ki jo že imajo in bi jo radi posodobili.

Trajanje seminarja
Seminar traja dva dni v skupnem obsegu 9 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavateljev
Izvajalca seminarja se vsakodnevno srečujeta z IT znanji, uporabo računalniške tehnologije, spletnimi jeziki, izgradnji, nadgradnji ter vzdrževanju spletnih strani postavljenih na različnih tehnologijah. Vzpostavila sta več lastnih spletnih rešitev, tudi spletnih strani v WordPress tehnologiji.