Ergonomija 4.0

Namen seminarja
Ergonomija je znanosti o delu, človeških faktorjih in inženiringu. Povezuje udobje in ugodje pri delu, zdravje ter produktivnost, kar pomeni, da prepleta medicinsko, biološko in inženirsko znanost. Znanja usmerja v enoten cilj – humano in racionalno delo.
Udeleženci seminarja pridobijo znanje za samostojno delo pri načrtovanju zdravih in človeku prijaznih delovnih mest.

Vsebine seminarja

 • sodobni trendi ergonomije,
 • vzajemni odnosi med človekom in delovnim okoljem,
 • telesne sposobnosti (gibalna oviranost, starost...),
 • ergonomska načela načrtovanja delovnih mest,
 • ergonomija v okviru I 4.0,
 • ekonomski učinki ergonomskih ukrepov,
 • zmanjševanje telesnega napora pri delu,
 • fizikalna, kognitivna in organizacijska ergonomija,
 • metodološki pristopi v prepoznavanju obremenitev in obremenjenosti,
 • metode in tehnike oblikovanja delovnih mest,
 • praktične usmeritve in študij primera / delavnica.

Oblike in metode dela
Seminar poteka v obliki interaktivnega dela s slušatelji. Uporabljeni so konkretni primeri iz področja Ergonomije.

Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s presojo na področju varnosti in zdravja pri delu, izvajalcem medicine dela, prometa in športa, inšpektorjem za delo, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, zaposlenim v kadrovskih službah, vodjem programa promocije zdravja na delovnem mestu, študentom tehniških in humanističnih ved, dizajnerjem, načrtovalcem procesov z elementi ergonomije, itd.

Trajanje seminarja
Seminar traja en ali dva dni v skupnem obsegu 8 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavatelja
Predavatelj, ki izvaja seminar, se že več kot 30 let ukvarja s področjem Ergonomije. Njegovo aktualno delo posega na področje inženiringa ter interakcije med človekom in poslovnimi ter delovnimi sistemi. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del na temo ergonomije in teorije v praksi.