Romana Lesjak

Organizacijska enota: 
Referat za študentske zadeve
Kabinet: 
109
Telefon: 
+386 (0)4 23 74 215