Sistematični zdravniški pregledi za študente 1. letnika dodiplomskih študijskih programov

Kategorija novice: 
Obvestila

Objavljamo seznam študentov 1. letnika dodiplomskih študijskih programov 2018/2019 (redni+izredni), ki so vabljeni na sistematični zdravniški pregled. Termine, ki so na razporedu si študentje medsebojno lahko zamenjate. Teh zamenjav ambulanti ni potrebno predhodno sporočati. Pregled traja 2-3 ure in se začne skupinsko.

Prosimo vas, preverite ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje. 

Udeležba študentov na sistematskem pregledu je plačana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (torej za študente brezplačna). Gre za pravico, ki je študentu s strani zdravstvenega sistema ponujena, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa ne določa obvezne udeležbe ali morebitnih posledic opustitve pregleda s strani študentov. Študent ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi (torej ZZVZZ), če ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb oziroma ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnih zavodov.

Vabilo in razpored skupin