26. 09. 2017
09:00
Lokacija: 
Hotel Golf
Bled
Slovenia

Raziskovalci Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar in doc. dr. Alenka Baggia sodelujejo v mednarodnem projektu MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems, ki ga financira ERASMUS+ program Evropske unije.

Cilj projekta je v sodelovanju z delodajalci in študenti izboljšati magistrske programe s študijskega področja informacijskih sistemov tako, da bodo vključevali profesionalna in mehka znanja in s tem povečali zaposljivost diplomantov.

Predstavniki MASTIS projekta iz cele Evrope se bodo od 26. do 29. septembra družili na Bledu, kjer bodo strnili svoje poglede in mnenja glede omenjenih študijskih programov ter izmenjali izkušnje o sodobnih načinih poučevanja na področju informacijskih sistemov.