CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation

Akronim: CentraLab
Projekti: CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation
Logotip:
Status: Zakljucen
Tip: Mednarodni
Začetek: 01.05.2011
Konec: 30.04.2014
Trajanje: 36 mesecev
Dodatne informacije: http://www.centralivinglab.eu/
Nosilec: doc. dr. Andreja Pucihar
Opis projekta:

Projekt CentraLab prenaša pristope in metodologijo projekta TN MED programa MedLab za zadovoljevanje potreb in ciljev evropske centralne regije ter za ambiciozno izmenjavo najboljših praks med dvema ali več obrobnimi območji evropskega teritorialnega sodelovanja. Cilj projekta je preoblikovati države Srednje Evrope v široko povezljiv laboratorij za inovacije, vključno s socialnimi, organizacijskimi ter tudi tehnološkimi razsežnostmi. CentraLab skuša pojasniti konkurenčne prednosti novega modela za inovacije, ki temelji na skupni kulturni dediščini Srednje Evrope z namenom povečanja teritorialne kohezije, spodbujanjem notranje integracije in krepitvijo konkurenčnosti preko vzajemnega učenja in krepitve partnerstva. Projekt sofinancira CENTRAL EUROPE Programme iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

CentraLab transfers the approach and methodology of the TN MED programme‟s MedLab project to meet the needs and objectives of Central European regions, in an ambitious exchange of best practice between two of the more peripheral zones of European Territorial Cooperation. In so doing, the project aims to transform Central Europe into a broad-reaching laboratory for innovation, including the social and organisational as well as technological dimensions. CentraLab thus aims to clarify the competitive advantage of a new model of innovation that draws on Central Europe‟s deep, common cultural heritage to strengthen territorial cohesion, promote internal integration and enhance competitiveness through reciprocal learning and partnership building. CentraLab, like MedLab, is based on a promising approach that has emerged in the arena of ICT under the name“Living Lab”. In this model, technology R&D brings infrastructures into real-life contexts to enable a “co-design” process with end users.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.