Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Bolonjski magistrski študijski program - Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: magister organizator informatik, magistrica organizatorka informatičarka

Trajanje: Študij traja dve leti oz. štiri semestre

Cilj programa: Cilj magistrskega študija je usposobiti strokovnjake za organiziranje in obvladovanje informacijskih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje poslovnega sveta, ki potrebuje informacijske rešitve. Študenti bodo pridobili analitična in konceptualna znanja in naslednje splošne kompetence:

  • biti reševalci problemov in kritični misleci,
  • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, strojne opreme, programske opreme in podatkov.
Pridobiti si morajo veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo, sposobnost za delo v timu in etična načela stroke.

Cilj magistrskega študija organizacije in managementa informacijskih sistemov je tudi, da študenta usposobi za snovanje in implementacijo rešitev z informacijsko tehnologijo tako, da s tem izboljšajo delovanje organizacije. Zato mora diplomant:
  • razumeti in modelirati organizacijske procese in podatke, definirati in implementirati tehnične in procesne rešitve, voditi projekte in integrirati sisteme,
  • obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, prenašanje in shranjevanje podatkov in informacij,
  • aplicirati informacijsko tehnologijo v pomoč posameznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih sistemih deluje navznoter in navzven, lahko pa predstavlja tudi temeljno aktivnost organizacije. Perspektive osebnega razvoja so na tem področju odlične, saj ta poklic pokriva široka strokovna področja in je v stalnem stiku z novimi znanji in tehnologijami. V EU je med najbolj iskanimi poklici.

Predmetno specifične kompetence

Magister organizacije in managementa informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih sistemov in tehnologij. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih ravneh organiziranja in vodenja poslovnih sistemov. Tako je magister znanosti opremljen tudi z znanji potrebnimi za delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov na različnih področjih industrije, financ, zavarovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva, znanosti in raziskovanja.

Magistrski študij je zasnovan tako, da omogoča pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva. Osnovna znanja iz metodoloških predmetov, organizacije in managementa, ekonomike ter projektnega dela mu omogočajo uspešno delo v multidisciplinarnih projektnih skupinah, kjer lahko kreativno nastopa v teamu v vodilni ali operativni funkciji.

S pridobljenim znanjem in izkušnjami s področja informacijskih tehnologij so pripravljeni voditi, usmerjati, predlagati in usklajevati sodelovanje med sodelavci iz strokovnih področij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov. Obsežna teoretična podlaga pridobljena med študijem omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje najzahtevnejših problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela. Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito obvladovanje organizacije.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.